top of page

SAMARBEIDSAVTALE

Denne avtalen har som formål å gi en formell avtale for gjensidig besøk mellom samarbeidsklubber og BDSM Tromsø.

Medlemmene i klubbene må ha medlemskort som viser hvilken periode dette er gyldig for.
Avtalen er gyldig til en av partene sier den opp. Det trengs ingen redegjørelse for oppsigelse
av avtalen.

Medlemmer i samarbeidsklubbene kan delta på BDSM Tromsø sine arrangementer og betaler da
gjestepris.

Medlemmer i BDSM Tromsø kan delta på samarbeidsklubbene sine arrangementer og betaler da
gjestepris.

Unntatt fra dette er arrangementer som kun er for klubbens egne medlemmer. På
arrangementer er det alltid arrangørens regelverk og vedtekter som gjelder.

Styrene har mulighet for å utveksle generell informasjon om besøkende ved behov.
Besøkende medlemmer må fremvise gyldig medlemskort ved ankomst til arrangement og
oppgi dette ved påmelding.

Arrangøren kan nekte enkeltmedlemmer adgang hvis nødvendig.

Samarbeidsklubber

Oslo BDSM

Losjen Sol og Måne

    bottom of page