top of page

SAMARBEIDSAVTALE

Samarbeidsavtale mellom Oslo BDSM og BDSM Tromsø

Denne avtalen har som formål å gi en formell avtale for gjensidig besøk mellom Oslo
BDSM og BDSM Tromsø.

Medlemmene i klubbene må ha medlemskort som viser hvilken periode dette er gyldig for.
Avtalen er gyldig til en av partene sier den opp. Det trengs ingen redegjørelse for oppsigelse
av avtalen.

Medlemmer i Oslo BDSM kan delta på BDSM Tromsø sine arrangementer og betaler da
gjestepris.

Medlemmer i BDSM Tromsø kan delta på Oslo BDSM sine arrangementer og betaler da
gjestepris.

Unntatt fra dette er arrangementer som kun er for klubbens egne medlemmer. På
arrangementer er det alltid arrangørens regelverk og vedtekter som gjelder.

Styrene har mulighet for å utveksle generell informasjon om besøkende ved behov.
Besøkende medlemmer må fremvise gyldig medlemskort ved ankomst til arrangement og
oppgi dette ved påmelding.

Arrangøren kan nekte enkeltmedlemmer adgang hvis nødvendig.

    bottom of page