top of page

SAMARBEIDSAVTALE

Denne avtalen har som formål å gi en formell avtale for gjensidig besøk mellom samarbeidsklubber og Tromsø BDSM.

Medlemmene i klubbene må ha medlemskort som viser hvilken periode dette er gyldig for.
Avtalen er gyldig til en av partene sier den opp. Det trengs ingen redegjørelse for oppsigelse av avtalen.

Medlemmer i samarbeidsklubbene kan delta på Tromsø BDSM sine arrangementer og betaler da gjestepris.

Medlemmer i Tromsø BDSM kan delta på samarbeidsklubbene sine arrangementer og betaler da gjestepris.

Unntatt fra dette er arrangementer som kun er for klubbens egne medlemmer.

På arrangementer er det alltid arrangørens regelverk og vedtekter som gjelder.

Styrene har mulighet for å utveksle generell informasjon om besøkende ved behov.
Besøkende medlemmer må fremvise gyldig medlemskort ved ankomst til arrangement og oppgi dette ved påmelding.

Arrangøren kan nekte enkeltmedlemmer adgang hvis nødvendig.

Samarbeidsklubber

Oslo BDSM

Losjen Sol og Måne

Telamork

SM Bergen

    bottom of page