top of page

søn. 04. aug.

|

Tromsø

Shibarikurs i Tromsø for viderekomne

Shibarikurs for viderekomne / Shibari course intermediate level. https://fetlife.com/events/1541152

Shibarikurs i Tromsø for viderekomne
Shibarikurs i Tromsø for viderekomne

Tid og sted

04. aug. 2024, 12:00 – 16:00

Tromsø

Om arrangementet

Kurs i Shibari for viderekomne i Tromsø med Esra fra Losje Sol og Måne 

Søndag 04. August 12.00 – 16.00

Tromsø BDSM ønsker hjertelig velkommen til Shibarikurs! 

Du trenger forkunnskaper for å melde deg på kurs for viderekomne, og det er en fordel å ha med partner. Du må kunne knyte single column tie, og ha forståelse av  friksjonsknuter. Du trenger også egne tau, minimum fire lengder (gjerne  flere) på mellom 8 – 12 meter. Naturtau anbefales.

Kursavgiften er 800kr per person. Medlem av Tromsø BDSM får 50% rabatt og medlemmer av samarbeidende forening får 25% rabatt.

Det  er begrensede plasser på kurset slik at alle er sikret tilstrekkelig  oppfølging. Påmeldinger blir registrert kronologisk, med medlemmer av  Tromsø BDSM og kurspartner på første prioritet, deretter medlemmer av våre samarbeidende foreninger.

Link til påmelding her

Om kursholderen: 

Esra er kunstner og leder av Losje: Sol og Måne,  og er aktiv i miljøet i Trondheim. Hen har vært rigger i ti år, og  begynte å sette seg ordentlig inn i shibari for omtrent seks år siden.

Med  erfaring fra både å være rigger og bunny liker Esra å knyte på en måte  som skaper connection og spenning, enten det er hardt og kraftfullt,  eller sakte og sensuelt. Hen har erfaring med å holde kurs for andre foreninger og her vil du finne kreativ knyting som passer alle kropper  og preferanser.

Vel møtt til et spennende kurs!

Class in Shibari for intermediate in Tromsø with Esra from Losjen Sol og Måne 

Sunday August 4th 12.00 – 16.00

Welcome to Shibari class! 

You need prior knowledge to sign up for an intermediate course, and bringing a partner is an advantage. You need to be able to do a single column tie and understand friction knots. You also need your own ropes, at least four lengths (preferably more) between 8 and 12 metres in length. Natural rope is recommended.

The course fee is NOK 800 per person. Members of Tromsø BDSM receive a 50% discount and members of cooperating associations receive a 25% discount.

There  are limited places on the course so that everyone is ensured adequate follow-up! Registrations are registered chronologically, with members of  Tromsø BDSM and any course partner on first priority, then members of our cooperating associations.

Link to registration here

About the course instructor: 

Esra is an artist and manager of Losje: Sol og Måne,  and is active in the community in Trondheim. They have been a rigger  for ten years, and started getting into shibari properly approx. six years ago.

With experience from both being a rigger and a bunny,  Esra likes to tie in a way that creates connection and tension, whether  it's hard and powerful, or slow and sensual. They have experience  instructing classes and workshops for other clubs and here you will find  creative tying that suits all bodies and preferences.

Welcome to an exciting class!

Dele dette arrangementet

    bottom of page