top of page

lør. 03. aug.

|

Tromsø

Shibarikurs i Tromsø for nybegynnere

Shibarikurs for nybegynnere / Shibari course for beginners https://fetlife.com/events/1541149

Shibarikurs i Tromsø for nybegynnere
Shibarikurs i Tromsø for nybegynnere

Tid og sted

03. aug. 2024, 12:00 – 16:00

Tromsø

Om arrangementet

Kurs i Shibari for nybegynnere med Esra fra Losje Sol og Måne 

Lørdag 03. August 12.00 – 16.00

Tromsø BDSM ønsker hjertelig velkommen til Shibarikurs! 

Du trenger ikke partner eller forkunnskaper for å melde deg på kurs for  nybegynnere, men du trenger egne tau, minimum to lengder (gjerne flere)  på mellom 8 – 12 meter. Naturtau anbefales.

Kursavgiften er 800kr per person. Medlem av Tromsø BDSM får 50% rabatt og medlemmer av samarbeidende forening får 25% rabatt.

Det  er begrensede plasser på kurset slik at alle er sikret tilstrekkelig  oppfølging. Påmeldinger blir registrert kronologisk, med medlemmer av  Tromsø BDSM og eventuell kurspartner på første prioritet, deretter  medlemmer av våre samarbeidende foreninger.

Link til påmelding her

Om kursholderen: 

Esra er kunstner og leder av Losje: Sol og Måne,  og er aktiv i miljøet i Trondheim. Hen har vært rigger i ti år, og begynte å sette seg ordentlig inn i shibari for omtrent seks år siden.

Med  erfaring fra både å være rigger og bunny liker Esra å knyte på en måte  som skaper connection og spenning, enten det er hardt og kraftfullt,  eller sakte og sensuelt. Hen har erfaring med å holde kurs for andre  foreninger og her vil du finne kreativ knyting som passer alle kropper  og preferanser.

Vel møtt til et spennende kurs!

---

Course in Shibari for beginners with Esra from Losjen Sol og Måne 

Saturday 03 August 12.00 – 16.00

Tromsø BDSM welcomes you to Shibari class! 

You do not need a partner or prior knowledge to sign up for a course for beginners. You do need your own ropes, at least two lengths (preferably more)  between 8 and 12 metres in length. Natural rope is recommended.

The course fee is NOK 800 per person. Members of Tromsø BDSM receive a 50% discount and members of cooperating associations receive a 25% discount.

There  are limited places on the course so that everyone is ensured adequate  follow-up! Registrations are registered chronologically, with members of  Tromsø BDSM and any course partner on first priority, then members of  our cooperating clubs.

Link to registration here

About the course instructor: Esra is an artist and manager of Losje: Sol og Måne,  and is active in the community in Trondheim. They have been a rigger  for ten years, and started getting into shibari properly approximately  six years ago.

With experience from both being a rigger and a  bunny, Esra likes to tie in a way that creates connection and tension,  whether it's hard and powerful, or slow and sensual. They have  experience instructing classes and workshops for other clubs and here  you will find creative tying that suits all bodies and preferences.

Welcome to an exciting class!

Dele dette arrangementet

    bottom of page