top of page

tir. 21. feb.

|

Location is TBD

Årsmøte 2023

Tid: Oppmøte fra kl. 18:00. Møtet starter kl. 19:00, eventuell bespisning ønskes være ferdig til møtets start. Påmelding: Via event senest innen 15. Februar. Sted: Sendes direkte til medlemmer per melding etter påmeldingsfrist er utgått.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Årsmøte 2023
Årsmøte 2023

Tid og sted

21. feb. 2023, 18:00

Location is TBD

Om arrangementet

Viktig informasjon; Tromsø BDSM har hatt behov for skifte av ledelse på kort varsel. Dette har ført til en prekær situasjon hvor det i den anledning ble det avholdt et internt møte med den gamle ledelsen i starten av januar. En midlertidig ledelse har dermed vært i funksjon for å holde foreningen gående, og for å forberede årsmøtet. Vi håper på medlemmenes forståelse for situasjonen. Nåværende styre består av Jeaa, Shijan og Cyger. Det vil bli et offisielt valg av nytt styre på årsmøtet, vi ønsker å opprettholde våre kandidatur men mulighet for andre til at stille til valg er fortsatt aktuelt.

Dersom du ønsker å melde ditt kandidatur til et styreverv må søknad sendes via melding til Tromsø BDSM sin Fetlife-side senest 15. februar.

Alle medlemmer kan kreve saker oppført på agendaen til årsmøtet. Disse må i så fall meldes til Tromsø BDSM sin fetlife-side senest 15. februar.

Agenda for årsmøtet 

Styreleder fungerer som møteleder inntil årsmøtet velger møteleder.

1. Konstituering av møtet: 

-Opplysning om antall stemmeberettigede / fullmakter 

-godkjenning av innkalling / dagsorden. 

-valg av møteleder valg av referent og 2 medlemmer til å signere protokollen 

-valg av tellekorps 

2. Fremleggelse av regnskap og revisjonsberetning 

-herunder evt. vedtak om ansvarsfrihet for styret. 

3. Kontingent; endringer i forbindelse med utsendelse av faktura. 

4. Styrets årsberetning 2022; medlemsvekst, event og refleksjon/ utvurdering. 

5. Styrets visjon for 2023; kommende event, ønsker og målsetninger. Her vil det samles inn ønsker for kompetanseøkning og fokus for det kommende året. 

6. Eventuelle vedtektsendringer 

7. Eventuelle innkomne saker 

    7.1 Valg 

8. Eventuelle orienteringer

Protokollen godkjennes normalt i det påfølgende styret. 

Informasjon fra styret legges ut på nettet etter hvert møte.

Ta kontakt med siden vår om det er noen spørsmål eller annet i den forbindelse. Hilsen BDSM Tromsø

Dele dette arrangementet

    bottom of page