top of page

GENERELLE REGLER FOR ARRANGEMENT

Generelle regler for alle våre arrangementer:

 • Diskresjon skal settes høyt, alltid. 

  • Du skal ikke bruke andre deltageres ekte navn før de evt. sier dette selv.​

  • Du skal ikke fortelle utenforstående hvem som var tilstede på på treff/fest.

  • Du skal ikke fortelle utenforstående hvem som gjorde hva på et av våre arrangementer.

   • Du kan fortelle hva du selv gjorde, men la det være opp til den/de andre å 'involvere' seg selv i historien.​

  • Du skal ikke ta bilder eller dele i SoMe poster som kan avsløre medlemmer, lokasjoner, eller lignende.​

 • Kleskode og hygiene i henhold til arrangementene​

  • På cafétreff skal man kle seg på en slik måte som ivaretar disgresjonen, dvs. ingen synlige bdsm-logoer, tekster, eller andre ting som gjør det veldig åpenbart "hvem som møtes". Alternativ klesstil er selvfølgelig helt ok.​

  • Alle deltagere forventes å ha god hygiene og ikke lukte sterkt av hverken kroppslukt eller veldig mye parfyme.

 

Tromsø BDSM skal på ingen måte, være seg på internett, under arrangementer i regi av Tromsø BDSM eller på andre arenaer brukes til å formidle kjøp eller salg av sex.

 

Regler for våre fester og arragementer hvor det er lagt til rette for lek:​​

 • Det oppfordres til lek og aktiviteter på Tromsø BDSM sine arrangement. All aktivitet skal være samtykkende.

 • Vi oppfordrer til å ta med egne evt. leketøy og utstyr til lek på fest.

 • På våre fester oppfordrer vi til å kle seg i fetish, kink. e.l., for de som ikke ønsker dette er det pent kledd som er kleskoden.

 • På Tromsø BDSM sine arrangementer gjelder kodeordene/stopp-ordene (rød for full stopp og gul for pause) for all lek, om ikke man har avtalt egne safewords seg imellom. Styret/vakt har rett til å gripe inn under lek om ikke dette blir respektert. Brudd på samtykke vil få konsekvenser.

 • Styret/vakt forbeholder seg også retten til å gripe inn i lek som etter styrets/vaktens oppfatning ikke anses som sikker/trygg. Styrets/vaktens avgjørelse skal respekteres. Om deltagere på arrangementet opplever noe som ubehagelig oppfordres de til å ta kontakt med styret/vakten.

 • Ved avslag på forespørsel om lek skal man respektere et nei. Alle parter i lek skal være samtykkende.

 • Man skal aldri involvere seg selv eller ta for gitt at man får delta i noen andres lek uten å bli invitert av de som leker.

 • Om det er åpent for tilskuere under noens lek, skal deltagerne være respektfulle ovenfor aktiviteten og ikke oppføre seg på måter som kan være distraherende eller ødeleggende for deltagerne.

  • Man skal også ikke stille seg så tett på aktiviteten at det blir begrensende for de som leker.​

  • Man skal passe på hva man snakker om; BDSM setter ofte sterke følelser i sving og man kan bli følsom for kommentarer og lett distrahert.

 • Det er ikke tillatt å berøre en person som du ikke har samtykke fra.

 • Man mister lett dømmekraften når man har drukket. Om du skal utøve noen form for BDSM-aktivitet på Tromsø BDSM sine arrangementer, er det et krav at du ikke er mer enn lett påvirket av alkohol. Det må gjerne nytes alkohol, men åpenbart beruset og/eller sjenerende deltagere vil bli snakket til og kan risikere bortvisning. All bruk av narkotika er forbudt.

 • Om du opplever noe ubehagelig/negativt, ta dette opp med de involverte. Ved behov, ta eventuelle problemer opp med en vakt eller et styremedlem som kan fungere som "megler". Vi ber om at evt. situasjoner og megling forblir mellom de involverte.

 • Evt. bruk av kamera skal godkjennes av modell og vert/vertinne hver gang det evt. skal tas bilder og det skal skje på angitt plass, og skal annonseres for de som er tilstede slik at ingen blir avbildet med uhell.

 • Ved lek som fører til søl skal dette vaskes av deltagerne før de går derfra. Det skal brukes kondom ved evt. penetrerende samleie. Vi har dette tilgjengelig i lokalet, men anbefaler deltagere å ha med egne også.

 • Om du bruker noen av klubbens utstyr som blir ødelagt/tilsølt til den grad at det ikke kan brukes av andre (f.eks. tau som får kroppsvæsker på seg), må dette erstattes så klubben har mulighet til å kjøpe tilsvarende på nytt.

 

Vis respekt og omsorg for hverandre ♥

Praktiser alltid RACK (Risk Aware Consensual Kink) og SSC (Safe Sane Consensual)

Disse reglene gjelder for alle våre arrangementer.
Spesielle regler for arrangementer vil bli informert om i forkant av arrangementet. 

Dette er de generelle reglene for Tromsø BDSM.

Det kan bli informert om egne regelverk for spesielle arrangementer sånn som hytteturer, fotodager og lignende. 

Disse skal følges på lik linje som generelle arrangementsregler og vedtekter.
 

Vi tar gjerne en gjennomgang av regler før arrangementene som arrangeres i regi av Tromsø BDSM, men vi forventer at deltakere og medlemmer har satt seg inn i disse på forhånd.
 

I tillegg til regelverket her nevnt er det forventet at man forholder seg til normal folkeskikk. 

Ved oppførsel som skaper direkte konflikt eller mistrivsel, kan det få øyeblikkelige og/eller videre konsekvenser.
 

Aktiviteter skal alltid forholde seg innenfor Norsk lov.

  bottom of page